Nordiska hedgefonder starka under 2012 – men svagare i internationell jämförelse

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Nordiska hedgefonder avslutade året på höga nivåer, enligt Nordic Hedge Index (NHX) som steg 0,68% i december och slutade året på indexnivån 133,16 – en uppgång på 4,16%, baserad på data från 73% av de 122 fonder inom NHX.

Trots detta slutade de nordiska hedgefonderna resultatmässigt efter sina internationella konkurrenter, som steg 1,63% i december och 8,27% under 2012 enligt Barclay Hedge Fund Index.

Fyra av de fem delindex inom NHX visade uppgångar i december, med Managed Futures / CTA som det enda delindex som stängde med ett negativt resultat på -0,18%.

NHX Equities lyckades bäst, med en uppgång på drygt 1% i december, baserat på resultat som inrapporterats från 85% av förvaltarna inom indexet. Fixed Income hedgefonder steg med 0,88% (89% rapporterat) och Multi Strategy-fonder med en halv procent (82% rapporterat). Med endast 17% av resultaten summerade från fond-av-hedgefonder steg FoHF delindex precis över nollstrecket.

Norska Sector Zen Fund utklassade alla sina konkurrenter i december och levererade 11,4% under månaden och 19,16% för helåret, motsvarande ungefär dubbelt upp jämfört med sin historiska genomsnittliga avkastning. Danska Cresco rekylerade upp 5,72% i december – dock efter ett katastrofalt årsresultat med en nedgång på -22% fram tills dess. Den tredje bästa utvecklingen under december visade den stockholmsbaserade fonden Adapto Nordic, som steg 4,48% (14,38% helår).

För 2012 som helhet var det Fixed Income-strategier som skapade bästa avkastningen, där NHX Fixed income steg 12,72%, Multi strategy-fonder 7%, nordiska aktiehedgefonder levererade 4,2% och NHX FoHF var upp 0,73%. Managed Futures var ett dubbelt undantag 2012: NHX CTA delindex var det enda som avslutade helåret med negativt resultat och trots detta, det enda som var bättre än jämförbara internationella index, där t.ex. to get divorce