Sammanlagt fondvärde minskade

STOCKHOLM (Direkt) Den totala fondförmögenheten i Sverige var vid utgången av andra kvartalet 1.602 miljarder kronor. Det är en minskning med 42 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Det framgår av SCB:s statistik över investeringsfonder som publicerades på fredagen.

Hushållens direktägda förmögenhet i fonder sjönk med 14 miljarder och var vid kvartalets utgång 339 miljarder. Premiepension och fondförsäkring (indirekt fondinnehav) upp

gick till 344 respektive 448 miljarder kronor under andra kvartalet.

Aktiefondsförmögenheten minskade 62 miljarder kronor under andra kvartalet, till 828 miljarder kronor. Fondvärdet i fond-i-fonder ökade 6 miljarder kronor, till 158 miljarder kronor, blandfonder minskade 3 miljarder kronor medan övriga fonder ökade 3 miljarder kronor och räntefonderna ökade 13 miljarder kronor till 218 miljarder kronor.

Bild: (c) Markus-Wegner—pixelio.de

zp8497586rq